Privacy Policy

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen wij zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk en houden ons hierbij aan de van toepassing zijnde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om jouw bestelling zo snel en goed mogelijk te bezorgen hebben wij een aantal gegevens van jou nodig. Deze gegevens zijn bij ons in goede handen. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat wij precies met je persoonlijke gegevens doen en waarom wij ze nodig hebben, vertellen we je graag. Heb je na het lezen van ons privacybeleid nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je dan ook aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

ELUUN, gevestigd aan Grote Markt 2, 8011 LV, Zwolle, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ELUUN verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met ELUUN. Denk hierbij aan onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je ELUUN bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ELUUN, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt en/of een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Wanneer jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens nodig om jouw bestelling te bezorgen en je op de hoogte te houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn jouw gegevens belangrijk voor ons. Hierom verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

Jouw gegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens voor prijsvragen en acties

Wanneer je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan jou, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie uit te voeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kun je terugvinden waarvoor jouw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

Distributie- en logistieke partners

Om jouw bestelling af te wikkelen, werken wij samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van ELUUN door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen door een e-mailbericht te sturen naar info@eluun.nl.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via info@eluun.nl.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op via info@eluun.nl.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop ELUUN met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met ons op via info@eluun.nl. We helpen je graag.

Add to cart